ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΙΩΝ 1 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431026956