ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431074705