ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ

  • ΧΡ. ΚΑΡΡΑ 9 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431027793