ΚΡΙΚΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΝΤΕΤΗ

  • ΦΛΕΜΙΓΚ & ΘΕΜΙΣΤΟΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431025030