ΚΥΚΝΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  • ΦΩΤΑΔΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΩΤΑΔΑ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431053555