ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431033410