ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 28 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431073601