ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ

  • 13ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 42200
  • Τηλέφωνο : 24320 91471