ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

  • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431026625