ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 14 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431070675