ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • ΤΙΟΥΣΟΝ 33 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 420 32
  • Τηλέφωνο : 24310 39506