ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΜΙΛΤΟΣ

  • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ( ΓΩΝΙΑ)
    ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431028552