ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 9 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431029219