ΜΠΑΣΛΗ ΚΑΛΛΙΝΑ

  • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 25 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431063163