ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  • ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 11 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431023444