ΜΠΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

  • 8ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431021284