ΜΠΟΥΤΣΙΜΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431030250