ΜΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ

  • 15ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 42200
  • Τηλέφωνο : 2432072423