ΝΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  • ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 6 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431074878