ΟΙΚΟΠΑΛ - ΧΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

  • 5ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΥΛΗΣ | ΠΗΓΗ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431061414