ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 6 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431302675