ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  • 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 421 32
  • Τηλέφωνο : 2431077061