ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  • ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2434051411