ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431038560