ΠΑΤΣΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ

  • 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 31 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431026763