ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 24310 21950