ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  • ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ & ΠΕΡΑΙΒΟΥ ΓΩΝΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431071255