ΡΙΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • ΤΙΟΥΣΟΝ 26 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431030190