ΡΟΗ - ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  • ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 42200
  • Τηλέφωνο : 2432077552