ΡΟΥΜΠΙΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  • ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΖΑΠΠΑ 9 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 6979707003