ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • 1 ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 24310 75479