ΣΙΜΟΣ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431027382