ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 9 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 24310 70793