ΣΤΑΛΙΑΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 42200
  • Τηλέφωνο : 2432075375