ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΕΙΡΗΝΗΣ & ΚΡΙΤΩΝΟΣ | (ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ)
    ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431029225