ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  • 4ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431074798