ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431037180