ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθαν.

  • ΚΛΕΜΑΝΣΩ 1 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431026333