ΤΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  • ΠΛΑΤΩΝΟΣ 16 - 18 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 6977291526