ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΘ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  • ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431038561