ΤΣΟΓΚΑ ΜΕΛΙΝΑ

  • ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ & ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 12 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431037713, 2431037723