ΧΗΡΑΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  • ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-3 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431023530