ΧΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • ΤΙΟΥΣΟΝ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431030503