ΧΟΒΟΛΗ CΑFΕ

  • ΠΥΛΗΣ 63 | ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
    ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431074402