ΧΟΝΔΡΟΣ & ΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε.

  • 1ο ΧΛΜ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΥΛΗ, 42032
  • Τηλέφωνο : 2434029060