ΧΟΡΟΣ & ΤΟΠΟΣ

  • ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 6977025024