ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ

  • ΝΕΛΣΩΝ 1 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431073070