ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ & ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

  • ΑΡΔΑΝΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΡΔΑΝΙ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431087929