ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • 3ο ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΥΛΗΣ | ΠΗΓΗ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431300438