ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΪΟΣ

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431074600